Drodzy Kibice, Czytelnicy,

Portal „Sportowa Gdynia” jest z założenia portalem sportowym. Są jednak czasami wydarzenia, które pozornie nie mają związku ze sportem, obok których nie możemy przejść obojętnie.

Takim wydarzeniami są między innymi ludzkie nieszczęścia.

23 grudnia ub. roku doszło do pożaru w lokalu klubu bilardowego „Players Bilard Club”. Z usług tego klubu korzystał zapewne niejeden z Was, Kibiców. Bywali tam także sportowcy.

„Players Bilard Club” stał się w czasie swojej działalności jednym z ulubionych miejsc spotkań głównie młodych gdynian. Pożar, który wybuchł 23 gdudnia ub.r. to przerwał.

Sympatycy klubu nie pogodzili się z faktami i postanowili pomóc jego właścicielom odbudować to miejsce. Na portalu pomagam.pl założyli zbiórkę na rzecz odbudowy tego lokalu. Potrzeba na ten cel 25.000 zł.

Publikujemy link do tej zbiórki z apelem o otwarcie Waszych serc i… portfeli