Na oficjalnej stronie klubu ukazało się następujące oświadczenie:

Informujemy, że w dniu 5 lipca wpłynęło do Klubu pismo dotyczące zmian w akcjonariacie właścicielskim. 

W piśmie podpisanym przez Pana Dominika Midaka, informuje on, że nabył w dniu 29 czerwca 2017 roku, łącznie 243 000 akcji Spółki Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. 

Niezwłocznie spółka zgłosi stosowne zmiany w księdze akcyjnej, poprzez wpis nowego właściciela – Dominik Midak.  

Poinformował o tym dzisiaj na konferencji prasowej Prezes Zarządu Wojciech PertkiewiczPrezes zapewnił, że praca Klubu odbywa się w niezakłóconym rytmie. W najbliższym czasie w planach są kolejne transfery zaplanowane wcześniej przez pion sportowy. 

Prezes dodał, że w piśmie wnioskowano także o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w najbliższym czasie.

Doszło także do zmian w kadrze szkoleniowej klubu.

Z Klubu odchodzi ze względu na sprawy rodzinne II trener Grzegorz Opaliński. W jego miejsce sztab szkoleniowy uzupełnia Patryk Kniat

Urodzony 1 stycznia 1980 roku trener posiadający licencję UEFA A ostatnio pracował w Elanie Toruń. Pełnił tam obowiązki dyrektora sportowego, był także dyrektorem Młodzieżowej Akademii Footballu „Elana”.  Pracował tam od września 2015 do kwietnia 2017 roku. Wcześniej od 2001 roku do 2014 związany był pracą z grupami młodzieżowymi w Lechu Poznań. Współpracował między innymi z Dawidem Kownackim czy Karolem Linettym.

Sztab uzupełnili także w roli trenera diagnostyki Łukasz Radzimiński, do tej pory w pionie młodzieżowym, a w roli fizjoterapeuty Piotr Jasiński.

 

 

——————————-

Źródło: www.arka.gdynia.pl 

 

By kkorpas

24 thoughts on “Zmiany właścicielskie w Arce Gdynia”
 1. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 2. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 3. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 4. Your posts always make me feel like I’m not alone in my struggles and insecurities Thank you for sharing your own experiences and making me feel understood

 5. Glucotrust can also help to reduce food cravings. This is particularly important for those who struggle with overeating or binge eating, as it can help to reduce the urge to eat unhealthy foods and promote healthier eating habits. Overall, Glucotrust is an effective and versatile supplement that offers a range of benefits for those looking to improve their health and wellbeing. Whether you are looking to regulate your blood sugar, lose weight, or support healthy blood pressure, this supplement can help you achieve your goals.

 6. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 7. Alpilean is a natural dietary formula that has been proven to provide multiple health benefits. In order to experience these benefits, it is important to follow the recommended usage instructions. Unlike other supplements, Alpilean delivers on its promises and delivers results.

 8. Fluxactive Complete is a completely natural nutritional supplement designed specifically for men of all ages who want to improve their prostate and reproductive health.

 9. Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 10. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 11. Your writing is so eloquent and heartfelt It’s impossible not to be moved by your words Thank you for sharing your gift with the world

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *