Idea CrossFitu narodziła się w późnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w głowie poszukującego sposobu na optymalizację metod treningowych gimnastyka Grega Glassmana. Idea stopniowo przekuwała się na konkretną koncepcję i definicję systemu treningowego i z czasem zaczęła funkcjonować w rozbudowanej strukturze formalnej i organizacyjnej, czuwającej nad właściwym jej rozumieniem i eksploatacją. Dziś CrossFit uprawiany jest przez setki tysięcy ludzi w ok. 10,5 tysiącach licencjonowanych filii, jedną z których ma zaszczyt być CrossFit Gdynia. Zawody crossfitowe gromadzą coraz liczniejsze grupy kibiców a czołowi zawodnicy posiadają status gwiazd.

CrossFit stawia sobie za cel kształtowanie, rozwijanie i gruntowanie szeroko pojętej sprawności fizycznej odnoszącej się do kompetencji w zdefiniowanych przez jego twórcę dziesięciu dziedzinach fitnessu, którymi są: wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, elastyczność, moc, szybkość, koordynacja, zręczność, równowaga i dokładność.

CrossFit to sport, co oznacza, że sprawność fizyczną da się zmierzyć a osiągane wyniki można porównywać. Ważne, o ile nie najważniejsze, jest jednak to, że najistotniejszym punktem odniesienia dla postępów atlety są jego własne rezultaty. Ich obserwacja daje możliwość mierzenia postępów i rozwoju.

CrossFit jest to sport ukierunkowany na budowanie i rozwijanie szerokiego wachlarza umiejętności, co wynika bezpośrednio z mikstury dyscyplin stanowiących jego kwintesencję – sportów siłowych (podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy), gimnastyki oraz sportów wytrzymałościowych. Wykorzystanie zaawansowanych technicznie dyscyplin nie oznacza jednak, że jest to sport dedykowany ludziom o nadzwyczajnych umiejętnościach i możliwościach. Dzięki olbrzymiemu zróżnicowaniu technik oraz poprzez stosowanie odpowiedniego systemu skalowania zadań treningowych, z powodzeniem może go uprawiać każdy – od dziecka do osoby starszej. CrossFit to ciągła praca nad rozwojem, dochodzeniem do stanu wykorzystania 100% drzemiącego w ludziach potencjału wymagającego jedynie uwolnienia.

Programowanie treningu oparte jest o zasadę polegającą na poddawaniu organizmu nieustannie zmieniającym się bodźcom opartym na założeniach ruchu funkcjonalnego, wykonywanego z relatywnie wysoką intensywnością. Realizacja tej zasady, poza budowaniem zróżnicowanych umiejętności ruchowych, ma prowadzić do wzrostu wydolności fizycznej – potencjału organizmu do wykonywania wysiłku fizycznego z udziałem dużych grup mięśniowych i kontynuowania go w czasie.

Crossfit to sport budzący gorące emocje wynikające z uczestnictwa w rywalizacji oraz kibicowania i wzajemnego wspierania się trenujących w dążeniu do celów. Naturalne więzi łączące ludzi ogarniętych tą samą pasją to wartość dodana Crossfitu, której nie można przecenić.

Jak to działa? Najlepiej przekonać się samemu!

CrossFit Gdynia zaprasza na treningi!!!

By kkorpas

4 thoughts on “CrossFit Gdynia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *