Kryterium decydującym o wysokości dofinansowania były przede wszystkim: atrakcyjność programowa oferty, w tym wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba uczestników szkolenia oraz wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

270 000 zł otrzymało dziewięć klubów piłkarskich, 200 000 zł przyznano żeglarstwu, a 77 000 zł koszykówce. Na judo przeznaczono 70 000 zł, z kolei po ok. 65 000 zł na gdyńskie kluby pływackie i piłki ręcznej. Dotacje otrzymały również m.in.: lekkoatletyka, gimnastyka artystyczna, sporty walki, siatkówka, rugby, strzelectwo sportowe i tenis stołowy (pełne zestawienie przyznanych dotacji znajduje się m.in. na stronie www.gdyniasport.pl).

Dobra organizacja gdyńskich klubów sprawiła, że dotacje na szkolenie młodych sportowców otrzymało 90 procent zgłoszonych ofert. Do Gdyńskiego Centrum Sportu wpłynęło 81 wniosków, wśród których 73 rozpatrzono pozytywnie. Tylko osiem ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych.

Miasto Gdynia już od wielu lat wspiera gdyńskie kluby, zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży. Środki finansowe pochodzące z dotacji pomagają w zakupie sprzętu, organizacji wyjazdów na zawody sportowe, czy dofinansowaniu działalności. Dzięki dotacjom wiele młodych talentów może poświęcić się swojej pasji, jaką jest sport. Wsparcie dzieci i młodzieży przynosi efekty w postaci sukcesów i promowaniu zdrowego stylu życia. Coraz więcej młodych osób uprawia sport i uczestniczy w szkoleniach.

By kkorpas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *