Natalia Kuczys ma dopiero 12 lat, a już zaczyna być znana w żeglarskim światku. W dniach 22-27 lipca w niemieckim Travemuende odbyły się Mistrzostwa Świata w klasie Open BIC, w których zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. Długo prowadziła, kiedy warunki były trudne, kiedy mocno wiało, a nawet był przybój. Niestety pod koniec zawodów wiatr siadł, a jej zabraklo trochę doświadczenia i dała się wyprzedzić Japonce i Włoszce. Niemniej jednak za sukces poczytuje sobie wyprzedzenie ponad stu zawodniczek (kategoria U-13 była najliczniej obsadzoną).

Klasa Open BIC to łódka długa na 3,75 m, szeroka na 1,2 i niosąca 3,8 m kw. żagla. A właściwie to połączenie deski z łódką. Jest to klasa przygotowawcza zarówno do klas 29er i 49er, jak i do Laserów. Sprowadził ją do Polski dziadek dziewczynki, zasłużony trener żeglarstwa Andrzej Lutomski, podobnie zresztą  jak wcześniej Optymista i Lasera. Obecnie myśli nad sprowadzeniem łódki podobnej klasy, ale dwuosobowej. Klasa Open BIC jest wiodąca w szkoleniu żeglarskim młodzieży głównie we Włoszech i w Hiszpanii oraz w Australii. Wyrabia cechy przydatne w wielu klasycznych, olimpijskich klasach żeglarskich.

Najbliższe Mistrzostwa Europy odbędą się właśnie we Włoszech na jeziorze Garda, a kolejne Mistrzostwa Świata, na przełomie 2015 i 2016 roku – w Australii.

W poniedzialek, 22 września prezydent Gdyni Wojciech Szczurek spotkał się z młodą żeglarką Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arka i za jej osiągnięcie wręczył jej list gratulacyjny oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł. „Sportowa Gdynia” skorzystała z możliwości porozmawiania z zawodniczką: {mp3}Zagle/Natalia{/mp3}

 

Ziemowit BUJKO

By kkorpas

33 thoughts on “Kolejny sukces gdyńskich żagli”
  1. Keratone is 100% natural formula, non invasive, and helps remove fungal build-up in your toe, improve circulation in capillaries so you can easily and effortlessly break free from toenail fungus.

  2. BioVanish a weight management solution that’s transforming the approach to healthy living. In a world where weight loss often feels like an uphill battle, BioVanish offers a refreshing and effective alternative. This innovative supplement harnesses the power of natural ingredients to support optimal weight management. https://biovanishbuynow.us/

  3. Illuderma is a serum designed to deeply nourish, clear, and hydrate the skin. The goal of this solution began with dark spots, which were previously thought to be a natural symptom of ageing. The creators of Illuderma were certain that blue modern radiation is the source of dark spots after conducting extensive research. https://illudermabuynow.us/

  4. Unlock the incredible potential of Puravive! Supercharge your metabolism and incinerate calories like never before with our unique fusion of 8 exotic components. Bid farewell to those stubborn pounds and welcome a reinvigorated metabolism and boundless vitality. Grab your bottle today and seize this golden opportunity! https://puravivebuynow.us/

  5. Erec Prime is a natural formula designed to boost your virility and improve your male enhancement abilities, helping you maintain long-lasting performance. This product is ideal for men facing challenges with maintaining strong erections and desiring to enhance both their size and overall health. https://erecprimebuynow.us/

  6. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

  7. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *