Biuro do 10.08.2014 r. w siedzibie KŻM PZŻ – JKMW „KOTWICA” – adres korespondencyjny : Al. Jana Pawła II 5 p.102, 81-345 Gdynia; tel./fax:58 620-49-59, mail: biuro@jkmw-kowica.pl Biuro po 10.08.2014 r. – KM TRAMP. Marina Darłowo tel. 696 818 558, mail; marekrze@op.pl

Współorganizatorzy: Zachodniopomorski OZŻ, Koszaliński OZŻ, Morskie Stow. Reg. JKMW „KOTWICA” Koordynator: KŻM PZŻ Kontakt tel: E. Kinas 608-396-808, M. Polański 501-490-448, M. Rzemieniewski 696-818-558

2. Klasy, termin i miejsce: Regaty rozgrywane będą w dniach 21 – 24.08.2014 r na wodach Bałtyku Południowego w rejonie Portu Darłowo, według formuł przeliczeniowych: ORC INT. grupa I GPH do 650, grupa II GPH 650,1 i powyżej; ORC CLUB grupa I GPH do 650, grupa II GPH 650,1 i powyżej; KWR grupa I wsp.- 1,23 i powyżej, grupa II wsp. – poniżej 1,23; Miejsce postoju i baza regat – Marina Darłowo. Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie się nie mniej niż 5 jachtów. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 5 grupy zostaną połączone.

3. Przepisy: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.

4. Zgłoszenia na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym powinny być dostarczone do organizatora regat do dnia 21.08.2014 r. Do zgłoszenia należy załączyć kopie ważnego świadectwa pomiarowego, ubezpieczenia OC jachtu i przelewu wpisowego.

5. Program regat – wg oddzielnego planu.

6. Odpowiedzialność : Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu obowiązkowe .

7. Wpisowe: Do dnia 09.08 w wysokości 150 PLN od jachtu i 15 PLN od każdego członka załogi. Od dnia 09.08 do 21.08 w wysoko ści 250 PLN od jachtu i 25 PLN od ka żdego członka załogi. Wpisowe należy wpłacić na konto KM TRAMP nr rach 53 1500 1096 1210 9001 6569 0000 lub w Biurze Regat najpóźniej w czasie składania zgłoszeń.

8. Punktacja – wg oddzielnego komunikatu.

9. Nagrody: Medale i puchary za I, II i III miejsce w grupach i nagrody specjalne.

10. Uwagi: Program i kategoria regat oraz inne ważne informacje dla uczestników będą podane oddzielnym komunikatem. Strona internetowa regat – www.kzmpzz.pl

11. Sędziowie: Sędzia główny Regat – Barbara Grabarz.

12. Mierniczowie : Główni ORC INT.- Jarosław Górski, KWR – Adam Lisiecki.

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY KŻM /-/ Edward Kinas

KOMANDOR KM TRAMP /-/ Mirosław Nowak       

By kkorpas

One thought on “Zawiadomienie o regatach:”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *