19 października Parkrun Gdynia pobiegł po raz setny. Śmiało można powiedzieć, że wszystko odbyło się na miarę doniosłego jubileuszu. Po pierwsze dopisała aura – było słonecznie, bezwietrznie i rześko, pogoda wprost idealna do biegania. Po drugie znacząco pobiliśmy rekord uczestników – na starcie stanęły aż 134 osoby, w tym 30 debiutantów – cieszy się Jakub Fedorowicz, organizator Parkrun Gdynia.

Zwyciężył – po raz czwarty w swoim czwartym starcie – Daniel Formela, z czasem 15.55. To nie tylko rekord życiowy Daniela, ale również najlepszy wynik w historii gdyńskiego parkruna i pierwszy w naszym mieście poniżej 16 minut. Na drugim miejscu uplasował się Adam Dobrzyński z czasem 16.32, a na trzecim Holender Vincent Brom, który pokonał 5-kilometrową trasę w 18 minut i 45 sekund. Wśród pań wygrała Klaudia Brzeska z czasem 21.07, który także jest jej nowym rekordem życiowym. Kolejne pozycje zajęły: Laura Stolarczyk z wynikiem 21.55 i debiutantka Anita Kręgielska (21.59). Ogółem padły 34 nowe rekordy życiowe, jak więc widać klimat jubileuszowego biegu wielu osobom dodał skrzydeł.

Choć 100 to okrągła liczba, wielkiego świętowania nie było. Co prawda miłe pozdrowienia przesłali parkrunowcy z Krakowa i Gdańska, ale wielką pompę, tort i niespodzianki przewidziano dopiero na najbliższą sobotę 26 października. Będzie to feta z okazji 2. urodzin Parkrun Gdynia, połączona z treningiem w ramach akcji „Gdyńskie poruszenie”, w którym weźmie udział prezydent Gdyni.

——————————————-

http://www.gdynia.pl/

By kkorpas

84 thoughts on “Setny Parkrun Gdynia”
  1. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

  2. Thank you for addressing such an important topic in this post Your words are powerful and have the potential to make a real difference in the world

  3. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

  4. We just wanted to take a moment to acknowledge all the hard work and effort you’ve been putting in lately. Keep up the amazing job, you’re doing great!

  5. Alpilean proudly boasts a chemical-free, stimulant-free, and preservative-free formula, ensuring a secure and natural choice for those seeking weight loss solutions. Its composition makes it a safe and wholesome option for all individuals. Moreover, seamlessly integrating Alpilean into your daily routine is a breeze, requiring just two capsules a day. Since it collaborates harmoniously with your body’s innate processes, rest assured, there’s no need to fret about undesirable side effects or the dreaded cycle of yo-yo dieting.

  6. Red Boost comes with a 180-day, 100% money-back guarantee, which means that customers have 180 days from the date of purchase to try the product and see if it works for them. Within this time frame, they can ask for a full refund if they are not happy with the results.

  7. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

  8. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

  9. Metanail Serum Pro is toxin-free, gluten-free, and GMO-free, ensuring worry-free use. It adheres to the highest standards of safety and hygiene, formulated in accordance with the USDA National Organic Program. The production facility is GMP-certified and FDA-approved.

  10. I appreciate how this blog promotes self-love and self-care It’s important to prioritize our well-being and your blog reminds me of that

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *